CSPLD/CSPLDC

Klucze dynamometryczne z możliwością prezentowania wielkości użytego momentu dokręcania na wyświetlaczu CD5

CSPLD
CSPLD100N3X15D

Zobacz na stronie Tohnichi

Model Zakres pracy
[N·m]
Fixed Cable Quick Connect Cable Min.-Max.
CSPLD
CSPLD25N3-10Nx10D
CSPLD25N3x10D
CSPLDC
CSPLDC25N3-10Nx10D
CSPLDC25N3x10D
2-10
5-25
CSPLD50N3x12D CSPLDC50N3x12D 10-50
CSPLD50N3x15D CSPLDC50N3x15D 10-50
CSPLD100N3x15D CSPLDC100N3x15D 20-100
CSPLD140N3x15D CSPLDC140N3x15D 30-140
CSPLD200N3x19D CSPLDC200N3x19D 40-200
CSPLD280N3x22D CSPLDC280N3x22D 40-280