Sprawdziany małych momentów dokręcania BTGE

Zastosowanie:
Kontrola pomiarowa bardzo małych momentów dokręcania

Zalety:
- elektroniczny odczyt osiągniętego momentu;
- duża dokładność i łatwość użycia;
- uchwyt trójszczękowy do pomiaru śrub ( nakrętek ) różnej wielkości;
- możliwość zapisu a następnie transferu wyników do urządzeń peryferyjnych.