Klucze A/AC

Zastosowanie:
Prace montażowe w produkcji masowej

Zalety:
- zastosowany silnik pneumatyczny wstępnie dokręca śruby;
- łatwość ustawiania wymaganego momentu obrotowego;

- wymagany moment osiągany jest poprzez ręczne dociągnięcie kluczem.